ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้โดนใจตลาด

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้โดนใจตลาด

ออกแบบ บรรจภณฑ แพคเกจจง by stickertoyou

ต้องบอกพื้นฐานก่อนเลยนะครับ บรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดครับ

จริง ๆ แล้วหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง มันคือ อะไรที่สามารถนำไปห่อหุ้มเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งาน ยืดอายุเวลาการเสียให้มันนานขึ้น
เมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อย ๆ บรรจุภัณฑ์ได้ถูกแปรรูปแปรสภาพ เพราะเวลามันผ่านไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ คู่แข่งในตลาดที่เยอะแยะมากมายนอกจากหน้าที่บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุสินค้าแล้วเขายังต้องทำการสื่อสารสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของเขา

บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบการต้องนึกถึงเลยเป็นอันดับต้น ๆ ว่าเราจะทำยังไงถึงจะสื่อสารให้ผู้บริโภคจำเราในเรื่องอะไร และสื่อสารออกมาได้อย่างแตกต่างจากคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ การใช้สี การใช้ฟอนต์ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

ออกแบบ บรรจภณฑ แพคเกจจง by stickertoyou1

การออกแบบแบรนด์บนบรรจุภัณฑ์ เราต้องมีความเข้าใจต่อเรื่องนั้นดีพอสมควรแล้วเราทำหน้าที่ที่จะลดทอนมันหรือขยายมันก็ดี หรือว่าทำให้มันดูชัดเจนน่าสนใจแล้วก็ส่งออกไปอีกทีนึง การตีความที่เป็นระบบ โดยการจัดเก็บข้อมูลง่าย ๆ และออกแบบตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น ต้องการสร้างความเเตกต่าง , โน้มน้าวให้เกิดการกระทำบางอย่าง ต้องการให้แบรนด์สื่อสารอย่างไร ฯ

โดยหน้าที่ออกแบบจะเน้นการมองเห็นเป็นหลักโดยผ่านการผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะต่างๆเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงตัวอักษรรูปวาดหรือการจัดการฝ่ายเข้ากับข้อมูลแล้วสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของสื่อเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองสูงสุดทั้งประโยชน์ใช้สอยความสวยงามและการสื่อสารความหมายลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้ผู้ใช้งานรับรู้จดจำด้วยความเข้าใจความประทับใจเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารนั่นเองครับ

ดังนั้น การสร้างบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องสรุปทิศทางของแบรนด์ให้ชัดเจน เพื่อที่จะสื่อสารมันออกมาได้ตรงจุด และนำข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการออกแบบ เช่น โทนสี แนวทางที่ต้องการสื่อสาร ฯลฯ เพื่อมาพูดคุยกับกราฟฟิกให้กราฟิก ออกแบบความหมายเหล่านั้นลงบนบรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง ทำให้ผู้ใช้งานรับรู้และจดจำความหมายที่เราต้องการสื่อสาร

line stk

 

 

 

Posted in Blog