รับทำสติ๊กเกอร์ สคบ พิมพ์บาร์โค๊ดสติ๊กเกอร์ไดคัท

พมพสตกเกอร สคบ. พมพสตกเกอรบารโคด

รับทำสติ๊กเกอร์ สคบ พิมพ์บาร์โค้ดสติ๊กเกอร์ ไดคัทได้ทุกรูปแบบ

บริการออกแบบ และพิมพ์ครบวงจร รับงานภายใน 1 วัน

มีสติ๊กเกอร์สำหรับงานบาร์โค๊ด และ สติ๊กเกอร์สคบ ให้เลือกหลายรูปแบบออกแบบได้ทุกรูปทรง ไดคัทได้ทุกแบบ ไม่มีขั้นต่ำในการสั่ง

พมพสตกเกอร สคบ. พมพสตกเกอรบารโคด 1

รบทำสตกเกอร สคบ พมพบารโคด by Stickertoyou1

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ สคบ

รบทำสตกเกอร สคบ พมพบารโคด by Stickertoyouรบทำสตกเกอร สคบ พมพบารโคด by Stickertoyou2

**บริการที่ดีที่สุด**

- งานด่วน 1 วัน รับงาน -

โรงพมพ ปรนสตกเกอรฉลากสนคา33

ฉลากสนคา โรงพมพ ปรนสตกเกอรฉลากสนคา by stickertoyou

ออกแบบ และพมพสตกเกอรสคบ และบารโคด By Stickertoyou final

line stk

 

สติ๊กเกอร์ สคบ ต้องระบุอะไรบ้าง ??

1.)  การระบุฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 
          1. ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร กรณีที่เป็นสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
          2. ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
          3. ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
          4. สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย แล้วแต่กรณี
          5. ต้องแสดงปริมาณ หรือขนาด หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้น แล้วแต่กรณี
          6. ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด เช่น ใช้ทำความสะอาดพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้อง ภาชนะเคลือบใช้ตั้งบนเตาไฟ ใช้เข้าไมโครเวฟ ใช้เก็บอาหารในตู้เย็น เป็นต้น
          7.  ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้เพื่อความถูกต้องในการใช้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค เช่น ห้ามใช้ของมีคมกับการแซะน้ำแข็งในตู้เย็น
          8. คำเตือน (ถ้ามี)
          9.วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนวันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
          10. ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นด้วยก็ได้
 
2.) สินค้าที่ควบคุมฉลากจากต่างประเทศ
 
ที่นำเข้ามาขายในประเทศไทย ต้องจัดทำฉลากเป็นข้อความภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับข้อความในภาษาต่างประเทศ โดยระบุชื่อพร้อมสถานที่ประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าสินค้านั้น และต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้านบน
 
** อ้างอิงจาก http://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9760

 

 

 

 

Posted in Blog