โปสเตอร์ (Poster) ขนาด และกระดาษยอดนิยม

โปสเตอร์ (Poster) ขนาด และกระดาษยอดนิยม

ขนาดโปสเตอร Poster ยอดนยม

โปสเตอร์ขนาด และกระดาษยอดนิยม

#โปสเตอร์ (poster) คือภาพขนาดใหญ่ใช้เพื่อสื่อสารข้อมูล ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือในงานประชาสัมพันธ์ โฆษณา  งานแสดงสินค้า คอนเสริต์ งานศิลปะ หรือใช้ตกแต่งร้านค้า หรือบริษัท ฯลฯ

การเลือกกระดาษโปสเตอร์ และขนาดที่เหมาะสม ช่วยทำให้ออกแบบงานได้ง่ายขึ้น และงานออกมาดูดียิ่งขึ้นนนะครับ

ส่วนขนาดโปสเตอร์ที่นิยม ส่วนใหญ่ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานจะมีประมาณ 5 ไซด์

-             A1 (ขนาด กว้าง 59.4 x 84.1 เซน)

-             A2 (ขนาด กว้าง 42 x 59.4 เซน)

-             A3(ขนาด กว้าง 29.7 x 42 เซน)

-             A3 (ไซด์พิเศษ 1) (ขนาด กว้าง 33 x 48.8 เซน)

-             A3 (ไซด์พิเศษ 2) (ขนาด กว้าง 33 x 65 เซน)

โปสเตอร์ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระดาษอาร์ต ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยเลือกจากความหนากระดาษ (แกรม) ที่ลูกค้าเลือกใช้มี 5 ประเภทดังนี้

-             อาร์ตมัน/ด้าน 130 แกรมนิยมทำโปสเตอร์ เพราะเนื้อกระดาษไม่บาง และหนาจนเกินไป อีกทั้งราคาถูกกว่ากระดาษชนิดอื่น

-             อาร์ตมัน/ด้าน 160 แกรม เหมาะสำหรับทำโปสเตอร์ กระดาษจะมีความหนามากกว่า อาร์ตมัน 130 แกรม ทำให้งานออกมีราคามากกว่าอาร์ตมัน 130 แกรม

-             อาร์ตมัน/ด้าน 210 แกรม และ อาร์ตมัน/ด้าน 250 แกรม จะมีความหนา ทำให้งานออกมาดูมีราคามากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่กระดาษอาร์ต 250 แกรม นิยมทำเป็นการ์ด ต่าง ๆ แต่เราสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพของโปสเตอร์ดูพรีเมี่ยมมากขึ้น

-             PP ฟิลม์ – ตัวนี่วัสดุเป็นพลาสติก สามารถกันน้ำได้ ยืดหยุดเรื่องขนาด ลูกค้าสามารถเลือกขนาดโปสเตอร์ที่ต้องการพิมพ์ได้เอง

 line stk

Posted in Blog